Energiebespaarlening

Energiebespaarlening

U kunt niet meer aanvragen.

Heeft u in 2015 een aanvraag ingediend maar nog geen reactie ontvangen? Door de grote hoeveelheid aanvragen die in de laatste weken van 2015 bij ons zijn binnengekomen, kan het langer duren voordat u een reactie ontvangt. Alle aanvragen zullen in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 13 weken worden behandeld. Wanneer de beoordeling van uw aanvraag is afgerond, ontvangt u hiervan een beschikking per post.

Het is nu mogelijk om een Energiebespaarlening af te sluiten om te investeren in energiebesparende maatregelen in uw eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel. De Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat met financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de Rijksoverheid is gerealiseerd.

De Kenmerken

U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
Het is een jaarannuïteitenlening.
U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.
De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.
Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst.
De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.

De energiebespaarlening aanvragen

Wilt u meer weten?

Voor hulp bij het aanvragen van een duurzaamheidslening kunt u een email sturen naar; info@verbeterenbespaar-zwolle.nl