Subsidieregeling asbestdaken geslotenAsbest-300x200px

De rijkssubsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is gesloten. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput en de regeling is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is dus helaas niet meer mogelijk. De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richtte zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod geldt voor alle gebouwen met asbesthoudende dakbedekking in de vorm van asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Wilt u gebruik maken van een asbestsaneringsbedrijf uit de regio? Hier vindt u de bij ons aangesloten bedrijven. 

Related Posts