Subsidies/Leningen agrarier

Subsidies/Leningen agrarier

Subsidies agrarier

Meerdere subsidies

Op http://www.isde.nl/ vind u informatie over o.a. de subsidieregeling voor pelletkachels en hoe u die kunt aanvragen.

Asbest subsidie

http://www.asbestvanhetdak.nl/overijssel  (u kunt via deze link doorklikken naar andere subsidieregelinngen

Agrarische subsidies

http://www.agriholland.nl/subsidies/#mkb_ltb

Leningen agrarier

Energielening Ondernemingen

Ondernemers die willen investeren in energiemaatregelen ten behoeve van bedrijfsgebouwen of processen kunnen in aanmerking komen voor een rentekorting van maximaal 3% op een energielening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Voor meer informatie, kijk op de website van de provincie Overijssel.