Beleidslijn en welstandscriteria zonnepanelen beschermd stadsgezicht

Beleidslijn en welstandscriteria zonnepanelen beschermd stadsgezicht

Aanleiding en doel

In de welstandsnota zijn geen specifieke criteria opgenomen voor het vergunningplichtig plaatsen van zonnepanelen/-collectoren op daken in het beschermd stadsgezicht. Deze beleidslijn en welstandscriteria Zonnepanelen beschermd stadsgezicht bevat de kaders voor zonnepanelen/-collectoren op daken binnen het beschermd stadsgezicht voor panden die niet zijn aangewezen als monument. Dit geeft eigenaren en gebruikers van panden in de binnenstad en binnen het overige deel van het beschermd stadsgezicht vooraf inzicht in de (on-)mogelijkheden.

Lees verder

Related Posts