BNG Duurzaamheidsfonds

BNG Duurzaamheidsfonds

Steun voor kleinere duurzame plannen

Verduurzamen doen we in grote én kleine stappen. Dat laatste wordt nog wel eens vergeten. Ook sportverenigingen en bedrijven dragen met duurzame projecten een steentje bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Gemeenten zien dat ook, maar niet overal is gemeentelijk budget gereserveerd om kleinere projecten te ondersteunen. Dankzij het BNG Duurzaamheidsfonds, waar SVn fondsmanager van is, kunnen goede kleinere initiatieven wel van de grond komen.

Zo werkt het BNG Duurzaamheidsfonds

Investeren in duurzaamheid is belangrijk. Juist nu. Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die bijdragen aan duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Leer over duurzaam financieren >>>


Reddingsboei voor kleinere duurzame projecten

Het BNG Duurzaamheidsfonds is begin 2018 gestart met het verstrekken van leningen aan duurzame projecten. Sindsdien hebben ruim 45 projecten een financiering gekregen.

Lees meer >>>


Sportlening voor verduurzaming sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen voor de verduurzaming van hun accommodatie de Sportlening aanvragen. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport kan dit tegen een aantrekkelijke rente.

Bekijk de Sportlening >>>

Related Posts