Hr- of Hre-ketel

Hr- of Hre-ketel

Installeren van een HR-ketel of HR-combiketel

CV-ketels zijn onder te verdelen in drie groepen, naar oplopend rendement. Ketels met een hoog rendement zetten gas efficiënt om in nuttige warmte en zijn dus energiezuiniger. Dit geldt ook voor combiketels die naast verwarming ook warm water leveren.

Uw mogelijkheden

Er zijn drie typen CV-ketel:

  1. De conventionele CV-ketel met een rendement van 70 tot 80%. Dat wil zeggen dat 20 tot 30% van de gebruikte energie via de schoorsteen verloren gaat.
  2. De ketel met Gaskeur-basislabel met een rendement van ongeveer 75-85%.
  3. De HR-ketel met een rendement van 100-107%.

Op HR-ketels (Hoog Rendement) staat vaak een percentage van meer dan 100% vermeld, bijvoorbeeld 107%. Dat wekt de indruk dat er meer energie uit het aardgas gehaald wordt dan er eigenlijk in zit. De verklaring voor dat hoge percentage is dat in HR-ketels (in tegenstelling tot andere ketels) een condensor zit waarin waterdamp (die ontstaat bij de verbranding van aardgas) wordt gecondenseerd. Bij dat condenseren komt warmte vrij, die wordt afgestaan aan het verwarmingswater. Dit is bijvoorbeeld 10%. Dit wordt opgeteld bij het rendement dat al door de ketel zelf uit het aardgas wordt gehaald, bijvoorbeeld 97%. Samen is dit dan 107%.

Combiketels

Combiketels verwarmen naast tapwater ook het water voor de centrale verwarming. Ze werken op gas en zijn leverbaar als doorstroom- en als voorraadtoestel. Dat wil zeggen dat het tapwater op dezelfde manier verwarmd wordt als bij een geiser, of dat het in een voorraadvat warm gehouden wordt zoals bij een losse boiler. Zo’n cv-boiler is in de regel ook op een bestaande ketel aan te sluiten. Veel ketels zijn daar al op ingericht.

Kosten en besparing

Een HR-ketel is financieel interessant wanneer jaarlijks meer dan 1500 m³ gas wordt verbruikt. Bij dit verbruik wordt de aanschaf van de duurdere ketel, en de duurdere installatie en duurder onderhoud gecompenseerd door de energiebesparing.

KETEL GEMIDDELDE AANSCHAFPRIJS GEMIDDELDE BESPARING PER JAAR (KUBIEKE METER GAS) GEMIDDELDE BESPARING PER JAAR (EURO) TERUG-VERDIENTIJD TOV EEN GEWONE CV-KETEL UW WINST NA 15 JAAR (= LEVENSDUUR KETEL)
Bron: Milieu Centraal, www.milieucentraal.nl
Gewone CV-ketel € 1.265
Gaskeur-basislabel ketel € 1.393 120 68 2 jaar € 832
HR-ketel 100 € 1.562 315 180 1,6 jaar € 2.224
HR-ketel 107 € 1.668 337 192 2,3 jaar € 2.273

Er is uitgegaan van een aanschafprijs zonder installatiekosten, een gasprijs van € 0,57 per m3, prijspeil 2006. Combi-ketels zijn ongeveer € 250 duurder dan gewone CV-ketels.