Isolatieglas

Isolatieglas

Door de ramen van uw woning kan veel warmte verloren gaan. Zeker wanneer uw ramen nog beschikken over enkelglas kan het verstandig zijn om ze te vervangen door glas dat beter isoleert. We onderscheiden de volgende typen isolerende beglazing:

(gewoon) dubbele glas

Deze beglazing wordt vaak niet meer toegepast, omdat voor een kleine meerinvestering HR++ glas verkrijgbaar is. HR++ glas isoleert veel beter. Gewone dubbele beglazing bestaat uit twee glasplaten met een luchtspouw (een ruimte gevuld met lucht) ertussen.

HR (Hoog Rendement)+ glas

HR+ glas bestaat uit twee glasplaten, maar de spouw ertussen is 9 tot 12 mm breed en gevuld met argongas. Argongas isoleert beter dan lucht. Ook heeft HR+ glas een reflecterende coating.

HR++ glas

Ook deze beglazing bestaat uit twee glasplaten met argongas ertussen. De spouw is echter 15 mee breed. Daardoor is de isolerende werking nog groter dan HR+ glas. HR++ glas heeft een reflecterende coating.

HR+++ glas

Wanneer u optimale isolatie wilt, kunt u het beste kiezen voor HR+++ glas, ook wel triple HR genoemd. Deze bestaat uit drie glasplaten met twee spouwen gevuld met een edelgas. Uiteraard is de beglazing dikker, maar in nieuwe kozijnen vormt dit geen probleem. Driedubbele beglazing is zwaarder en dikker dan standaard HR++ beglazing. Dat betekent dat kozijnen hierop berekend moeten zijn qua sterkte en diepte. Ook dient het kozijn minimaal even goed te isoleren als de beglazing. Daarvoor worden geïsoleerde kozijnen toegepast met isolatiekernen in het kozijn. Uiteraard zijn kozijnen voor triple beglazing duurder dan standaard kozijnen.

Premie

Wanneer u uw ruiten laat vervangen en kiest voor isolatieglas, dan kunt u in veel gevallen gebruik maken van een premieregeling. Weet u niet precies voor welk glas u gekozen heeft? In bijna alle gevallen kunt u in de spouw van de ruit aflezen welk type glas het betreft.