Warmtepomp

Warmtepomp

Installeren van een warmtepomp

De warmtepomp maakt gebruik van warmtebronnen die in eerste instantie niet direct bruikbaar zijn, zoals buitenlucht, oppervlaktewater, grondwater en ventilatielucht. De warmte in deze bronnen is in principe onbeperkt en is kosteloos beschikbaar.

Een warmtepomp onttrekt warmte aan een bron, verhoogt de temperatuur, en geeft de warmte weer af aan bijvoorbeeld een verwarmingssysteem. Een warmtepomp heeft elektriciteit of gas nodig voor dit proces, maar dit is minder dan de hoeveelheid energie die een gasgestookte HR-ketel gebruikt.

Een elektrische warmtepomp is zeer betrouwbaar, gaat bijna twee keer zo lang mee als een cv-ketel (25 tot 30 jaar) en heeft veel minder onderhoud nodig.

Elektrische en gasgestookte warmtepompen worden gebruikt voor ruimteverwarming en/of tapwater. In de zomer kan een warmtepomp gebruikt worden om het huis te koelen.

Uw mogelijkheden

Het rendement van de warmtepomp is sterk afhankelijk van de temperatuur die de warmtepomp moet afgeven. Hoe hoger die temperatuur is, hoe lager het rendement zal zijn. Daarom werkt een warmtepomp het beste in combinatie met een systeem van Lage Temperatuur Verwarming, zoals vloer- of wandverwarming.

Warmtepompen zijn geschikt om constante hoeveelheden warmte over een lange tijdsperiode te leveren waarmee het verwarmingssysteem wordt verwarmd. Het systeem zorgt dag en nacht voor een gelijkmatige warmte in de gehele woning. Warmtepompen zijn minder geschikt om snel de temperatuur in huis te verhogen. Bij sommige systemen wordt dit opgevangen door een extra verwarmingsmogelijkheid te installeren op gas of elektriciteit.
De bodem kan als warmtebron worden gebruikt door grondwater op te pompen. De warmte wordt aan het water onttrokken, waarna het weer in de bodem wordt teruggepompt. Sommige warmtepompsystemen onttrekken via een speciale collector op het dak van de woning warmte aan de buitenlucht.

Een warmtepomp is een redelijk groot apparaat, vergelijkbaar met een 2-deurs koelkast. De aanleg van een warmtepompsysteem dat gebruik maakt van bodemwarmte is over het algemeen een behoorlijk ingrijpende verbouwing en niet erg geschikt voor een bestaande woning. Een klimaatsysteem op basis van een warmtepomp in combinatie met LTV zorgt in de winter voor warmte, en kan in de zomer de woning koelen. Voor koeling wordt het relatief koude grondwater door het systeem van de vloerverwarming gepompt. Er is alleen een beetje elektriciteit nodig voor het rondpompen van het water. Daarmee is een warmtepompsysteem veruit de zuinigste vorm van koeling. In moderne goed geïsoleerde woningen wordt koeling steeds belangrijker. Een klimaatsysteem op basis van een warmtepomp kan gemakkelijk en goedkoop in koelte voorzien. Zo kan met minimale energielasten en een minimale CO2-uitstoot het comfort in de woning aanzienlijk worden verhoogd.

Kosten en besparingen

Vanwege de hoge investeringskosten is een warmtepomp voor verwarming in de individuele woningbouw nog niet altijd rendabel. Bij collectieve toepassingen wordt de hogere investering al wel terugverdiend door het lage energieverbruik en de lage onderhoudskosten.

Individuele aanleg

Een individuele warmtepomp voor een LTV-systeem kost al snel € 5.000,- tot € 9.000,- per woning. De gasgestookte warmtepomp kost ongeveer € 7.000,-. Daar zitten de kosten voor aanleg en vloer- of wandradiatoren nog niet bij.

De hoge aanschafkosten wegen (nog) niet op tegen de lagere onderhouds- en energiekosten. Het is te verwachten dat dit in de nabije toekomst verandert, door prijsverlaging als gevolg van massaproductie, en verhoging van het rendement van warmtepomp. Sinds 2006 is een HR CV-combiketel met warmtepomp te koop. Voor toepassing gelden enkele voorwaarden: een gasaansluiting, LTV-verwarming, ruimte voor plaatsing in de buurt van de ventilatorbox en mechanische ventilatie (geen balansventilatie). De meerprijs is circa € 1.200,- ten opzichte van een standaard HR 107 combiketel.

Collectieve toepassingen

Een installatie met collectieve warmtepompen en LTV is bij collectieve toepassingen binnen enkele jaren terug te verdienen. Het onderhoud is aanzienlijk goedkoper dan van gasgestookte HR CV-ketels. Bovendien biedt het systeem aantrekkelijke verbetering van comfort, door de ingebouwde mogelijkheid om in de zomer te koelen.

Bij collectieve toepassing in eengezinswoningen zijn de meerkosten van de investering per woning, in circa 6 jaar terugverdiend. Voor een appartement in een wooncomplex ligt de terugverdientijd zelfs op ongeveer 4,5 jaar.

Per jaar is een LTV met warmtepomp circa € 350 goedkoper in exploitatiem, dan een gasgestookte HR-ketel; het koelen is daarbij buiten beschouwing gelaten. Wordt het systeem ook gebruikt om te koelen (airco-installatie), dan is de installatie zeker € 600 per jaar goedkoper.