Warmtepompboiler

Warmtepompboiler

De warmtepomp maakt gebruik van warmtebronnen die in eerste instantie niet direct bruikbaar zijn, zoals buitenlucht, oppervlaktewater, grondwater en ventilatielucht. De warmte in deze bronnen is in principe onbeperkt en is kosteloos beschikbaar. Een warmtepomp onttrekt warmte aan een bron, verhoogt de temperatuur, en geeft de warmte weer af.

Een warmtepompboiler haalt met een kleine warmtepomp warmte uit afgevoerde ventilatielucht en verwarmt hiermee tapwater. Als het tapwater in de warmtepompboiler uitsluitend op basis van de warmte uit de ventilatielucht niet warm genoeg wordt (minimaal 60 graden Celsius), dan zorgt een elektrisch element ervoor dat de gewenste temperatuur wel bereikt wordt. Een elektrische warmtepompboiler biedt hetzelfde comfort als een elektrische boiler, maar gebruikt veel minder energie. Het is niet mogelijk om met een warmtepompboiler de woning te verwarmen.

Uw mogelijkheden

De elektrische warmtepompboiler is een geschikte keus als er geen toestel op gas geplaatst kan worden en als ook de plaatsing van een zonneboiler niet mogelijk is. De warmtepomp onttrekt warmte uit de ventilatielucht uit de woning. De woning moet daarom wel een mechanisch ventilatiesysteem hebben. De teruggewonnen warmte wordt afgegeven aan een voorraadvat dat is gekoppeld aan een combiketel voor naverwarming.

Het is ook mogelijk om warmte te onttrekken aan de buitenlucht, bodem, grondwater of oppervlaktewater.

Het rendement wordt weergegeven als COP (coëfficiënt of performance) en dan een getal, dat de verhouding weergeeft tussen het energieverbruik van de pomp en de warmteopbrengst. Een warmtepomp voor ruimteverwarming kan voorzien worden van een onderdeel voor warm tapwater.

Deze combinatie is een alternatief voor de combiketel. (zie ook: Maatregelen – Warmtepomp)

Bron: Milieu Centraal, www.milieucentraal.nl