Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Het hele systeem van zonnepanelen (aan elkaar gekoppelde zonnecellen), bedrading en eventuele accu’s, wordt een PV-systeem genoemd. PV is een afkorting van het Engelse ‘photovoltaic’. De omzetting van licht naar elektriciteit heet fotovoltaïsche omzetting. PV-systemen kunnen zelfstandig werken op plekken waar geen elektriciteitsaansluiting is, of aan het elektriciteitsnet worden gekoppeld.

Opstelling en energieopbrengst

De opbrengst van een zonnepaneel hangt af van de hellingshoek en de richting waarin het paneel staat. De opbrengst is optimaal bij een hellingshoek van 36 graden en gericht op het zuiden.
In Nederland levert een autonoom PV-systeem van 1 m2 ongeveer 80 kWh per jaar. Een netgekoppeld systeem levert ongeveer 135 kWh per m2 per jaar. Een autonoom systeem (niet aan het elektriciteitsnet gekoppeld) schakelt uit als de accu vol is, vandaar het verschil. Een netgekoppeld PV-systeem van 4 m2 levert 10 % van het gemiddeld huishoudelijk elektriciteitsverbruik. Dat is het verbruik van een gemiddelde koelkast.

Netgekoppelde PV-systemen

Netgekoppelde PV-systemen zijn gekoppeld aan het elektriciteitsnet. De gelijkspanning wordt door een inverter (omvormer) omgezet naar de juiste spanning (230 Volt wisselspanning). Gebruikt u minder elektriciteit dat het systeem opwekt, dan wordt dat afgegeven aan het elektriciteitsnet. Gebruikt u meer elektriciteit dan het systeem levert, dan wordt het tekort aangevuld met netstroom.

Klik hier voor meer informatie

Een vergunning?

Voor het plaatsen van zonnepanelen in het Beschermd Stads- of Dorpsgezicht of op een monument heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. De gemeente bekijkt in zo’n geval of plaatsing acceptabel is. Voor meer informatie over het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers in het Beschermd Stads- of Dorpsgezicht of op monumenten kunt u contact opnemen met de gemeente.

De Zonnekaart

De Zonnekaart van de gemeente Kampen laat u met één druk op de knop zien waar u uw panelen het beste kunt plaatsen.