Energiescan Overijssel

Energiescan Overijssel

De energiescan is een onderzoek waarbij het energieverbruik van uw onderneming overzichtelijk en snel in kaart wordt gebracht. U ziet direct hoeveel u kunt besparen op o.a. verlichting, verwarming en koeling. Daarbij wordt een praktisch advies gegeven hoe u snel – zonder al te ingrijpende vervangingen – energie (en geld) kunt besparen. Naar aanleiding van het onderzoek ontvangt u een persoonlijk rapport met daarin uw energieverbruik en voor u relevante energiebesparende maatregelen. Er zijn 2 typen energiescans:

  Enkele scan Dubbele scan
Totaalprijs €450,- €900,-
Algemene energiescan: inclusief rapportage op het gebied van verlichting, verwarming en koeling, voor uw speciefe situatie.
Globale opname van bedrijfsgebouwen enenergieverbruikers.
Overzicht kenmerken gebouwen en installaties, met daarin: isolatiegraad, verlichting, koeling, verwarming, warmwater-voorziening, (keuken)apparatuur, persluchten ventilatie.
Algemene energiebesparings mogelijkhedeno.b.v. branche kentallen.
Gedetailleerde opname van bedrijfsgebouwen specifieke energieverbruikers verlichting, koeling, verwarming of perslucht.
Bedrijfsspecifieke energiebalans, toegespitst op een van de volgende onderdelen: verlichting, koeling, verwarming of perslucht.
Bedrijfsspecifieke energiebesparingsmogelijkheden, op basis van gedetailleerdeopname van verlichting, koeling, verwarming,of perslucht.

Meer informatie

Meer informatie over de energiescan vindt u op;www.energiescanoverijssel.nl. De energiescan is in eerste instantie in het leven geroepen voor MKB-bedrijven, maar in de meeste gevallen kunnen verenigingen er ook gebruik van maken.