Monumenten

Monumenten

Energiebesparende en comfort verhogende maatregelen in uw monument

Heeft u een monument? Gefeliciteerd in dat geval!! Uw pand is hartstikke duurzaam, als u het op deze manier bekijkt: Het monument is waarschijnlijk tussen de 100 en 500 jaar oud en dat getuigt van duurzaam gebruik, helemaal als uw monument uit vooral oorspronkelijke onderdelen bestaat, het heeft al verschillende decennia of zelfs eeuwen doorstaan.

Toch zoekt u naar manieren om uw monument of verbruik van energie duurzamer te maken. Bij monumenten spelen er andere zaken mee dan bij naoorlogse huizen. Gemeente Kampen helpt u graag mee om uw monument op een verantwoorde, maar vooral praktische wijze duurzamer te maken. De belangrijkste zaken en tips hebben we hier op een rijtje gezet.

Uw pand is ooit als monument aangewezen vanwege esthetische schoonheid, zeldzaamheidswaarde en/of bijzondere bouwhistorische elementen. Als u iets wilt wijzigen aan uw monument, dan krijgt u te Begrijp uw monumentmaken met wetgeving. De voorgestelde werkzaamheden worden gewogen en beoordeeld, zodat uw monument zijn waarde niet verliest en het bouwwerk geen gevaar loopt. Het plaatsen van dubbel isolatieglas bijvoorbeeld, kan met een grote spouw het historische karakter van het venster teniet doen. Dat wordt dan ook niet toegestaan.

Tip 1:

Denk met uw monument mee in het belang van het gebouw. Wat laat dit eeuwenoude pand toe? Hoe blijft het mooi en goed in de toekomst? Denk bij maatregelen aan kwaliteit en aan de lange termijn; het monument heeft namelijk een grote toekomstwaarde.

Tip 2:

Raadpleeg de medewerkers Monumentenzorg van de gemeente Kampen. Vraag eventueel de redengevende beschrijving op van het monument. En vraag medewerkers om eens mee te denken en u op weg te helpen. U zult verbaasd zijn over de waardering van uw monument en de praktische insteek om u verder te helpen. Het team van Monumentenzorg helpt u graag op weg en is te bereiken via het telefoonnummer 038 750 18 01 en het mailadres info@kampen.nl.

Team Monumentenzorg
Dhr. J. Abbink, Team Monumentenzorg gemeente Kampen
j.abbink@kampen.nl.

Elk pand gebruikt energie. We verwarmen, koken, douchen, verlichten, gebruiken apparatuur etc. Tussen de 80% en de 90% wordt gemiddeld gebruikt voor het verwarmen. De rest van de energie wordt gebruikt voor verlichting, koken, tapwater en apparatuur.

Wist u dat de meeste warmte verloren gaat via ramen, deuren en het dak?

Bedenkt u eens waar u energie voor gebruikt… 

Wordt uw gehele monument verwarmd en gebruikt u die ruimtes ook allemaal? Of kunt u slim omgaan met welke warmte u wanneer en waar wilt hebben? Is een dikke trui bij geringe kou niet een goede optie? Kunt u zuiniger omgaan met uw wasdroger, die doorgaans energie slurpt? Zijn er opvallende kieren in uw monument?

Kortom: ziet u kleine maatregelen of aanpassingen in uw gedrag die de energievraag omlaag kunnen brengen?

Energievraag beperken door te isoleren

Een manier om de energievraag te beperken is het isoleren van uw monument.
!!Let u daarbij goed op het belang van uw monument. Te veel isoleren is schadelijk voor de constructie en uw gezondheid en niet iedere isolatie is geschikt voor uw monument. Ventilatie is heel erg belangrijk en verkeerd toegepaste technieken kunnen constructies beschadigen.

Er zijn verschillende soorten isolatie om het warmteverlies van uw monument te verminderen:

  • Vloerisolatie
  • Wandisolatie
  • Isolerend glas / achterzetbeglazing
  • Kierdichting
  • Dakisolatie

De mogelijkheden per gebouwonderdeel zijn afhankelijk van de monumentale waarden en het soort materiaal / toegepaste techniek. Het is belangrijk dat u zich laat adviseren door een erfgoedmedewerker van de gemeente, monumentenexpert van buitenaf of middels een speciale monumenten energiescan.

Bij iedere vorm van isolatie moet worden bepaald of en hoe dit in uw monument kan gebeuren. Het betreft een wijziging van het monument en daarvoor is doorgaans een Omgevingsvergunning nodig, deze is aan te vragen via het omgevingsloket.

 

Vloerisolatie

Vloerisolatie is vaak mogelijk. Het verhoogt het comfort enorm. Bij een natuurstenen of plavuizen vloer is het soms ook mogelijk. Sommige vloeren zijn zo waardevol of vastgezet dat isolatie niet aan de orde is. Koop een tapijt!

Wand- of muurisolatie

Het toepassen van wand- of muurisolatie gaat bij monumenten vaker mis. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de vochtregulatie goed moet zijn. Deskundig advies door een kenner van oude panden is noodzakelijk. Schakel hier ook de gemeente in; deskundigheid is aanwezig.

Raamisolatie

Het isoleren van monumenten is vaak aan de orde. Enkel glas en kieren kunnen zorgen voor veel kou in de achterliggende ruimte.

Om het monumentale venster te sparen is achterzetbeglazing een goede optie. Dubbel glas (met zichtbare spouw) is eigenlijk nooit gewenst, maar monumentenglas kan vaak wel. Let op: Echt oude ramen mogen niet vervangen worden.

Isolerende raamdecoratie, dikkere gordijnen en luiken isoleren verrassend goed.

  • Hoe lager de isolatie waarde (U-waarde), hoe beter de isolatie!
  • Let op, isoleren = ventileren! Als er niet voldoende wordt geventileerd, kan er schimmelvorming optreden en kan het monument worden aangetast.
Soort ingreep U-waarde in W/m2K
 Enkel glas 5,3 – 6,0
Enkelbladig isolatieglas 3,6 – 3,8
Dun isolatieglas met spouw 1,0 – 1,5
Regulier HR++ glas 1,0 – 1,2
Enkel glas met achterzet beglazing 2,0
Enkelglas met zware gordijnen 3,3
Enkel glas met luiken 2,0
Achterzet beglazing met luiken 1,4

Dakisolatie

Is het nodig om uw dak te isoleren? Let er dan op dat de materialen goed kunnen ademen (ter voorkoming van schimmelvorming) en dat oude kaponderdelen niet verstopt worden.

Pas duurzame en gezonde materialen toe. Dat is belangrijk voor uw gezondheid, maar ook voor de constructie.

Als u de energievraag hebt beperkt, dan is het erg interessant om te bekijken hoe u de energie op kunt wekken. De hoeveelheid mogelijkheden groeit enorm. Zonnepanelen op de historische daken in Kampen is doorgaans niet toegestaan in het vigerende beleid, maar zonnepanelen op bedrijfsdaken of het opwekken van energie via waterkracht zou wel een mogelijkheid kunnen zijn.

Het is interessant om te kijken of het mogelijk is om energie collectief op te wekken, Buurtkracht kan helpen om gezamenlijke interesses in het opwekken van energie bij elkaar te brengen en het tot een succes te maken, zoals onlangs ook gedaan is (zie bijgaand persbericht).

Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden om in uw monument energie op te wekken, zoals via infrarood-panelen, warmtepompen, etc.

Ook hier geldt: blijf niet eindeloos zelf zoeken als u er niet uitkomt: schakel deskundigheid in van gemeente of andere experts.

Stel uw vragen bij uw gemeente en het energieloket, want men staat te springen om samen met u aan de slag te gaan!

Als u overweegt uw monument te verduurzamen is het handig om te weten welke financiële regelingen er zijn. Voor het verduurzamen van uw monument zijn er een aantal regelingen mogelijk (december 2018).

De Energie Subsidie Wijzer, een website van Milieu Centraal en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, informeert over alle mogelijke subsidieregelingen in uw buurt.

Subsidies

Leningen

Het idee achter laagrentende duurzaamheidsleningen: De energiebesparende maatregel is binnen enkele jaren terugverdiend, terwijl de lening tegen die tijd is afbetaald. Afhankelijk van de maatregel, wegen de energiebesparingen (en dus geldbesparingen) op tegen de aflossing van de lening. Zo heeft u meer comfort en bent u goed bezig!

Overige regelingen

Financiële opbrengst per energiebesparende maatregel

Op de pagina https://verbeterenbespaar-kampen.nl/energiebesparende-maatregelen/ kunt u vinden hoeveel een energiebesparende maatregel in een gemiddelde woning bespaart in gas, energie en in euro’s.

De bovenstaande stappen zijn belangrijk als u uw monument wil verduurzamen. Eigenaren van monumenten komen vaak in een web aan informatie terecht, waarbij de oriëntatiefase vaak al lastig is en men vaak afhaakt. Hoe kunt u nu te werk gaan? Stap voor stap in ieder geval. We wensen u en uw monument een goede toekomst toe! Bij vragen kunt u altijd terecht bij:

Energie in Erfgoed heeft een energiescan ontwikkeld voor monumenteigenaren, omdat we weten waar u en anderen tegenaan lopen. We helpen u door deze stappen heen en stellen een rapport op met verbeterpunten in uw pand. We adviseren onafhankelijk en kunnen u nadien informeren over subsidie / financiering. De prijs van de Erfgoed Energiescan is € 450,- voor monumenten in Kampen.