Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Energieloket Verbeter & Bespaar.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Energieloket Verbeter & Bespaar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Energieloket Verbeter & Bespaar, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Energieloket Verbeter & Bespaar verstrekt.

Bij Energieloket Verbeter & Bespaar kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Energieloket Verbeter & Bespaar deze gegevens nodig heeft

Energieloket Verbeter & Bespaar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Energieloket Verbeter & Bespaar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Energieloket Verbeter & Bespaar gegevens bewaart

Energieloket Verbeter & Bespaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

Energieloket Verbeter & Bespaar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Energieloket Verbeter & Bespaar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Energieloket Verbeter & Bespaar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Energieloket Verbeter & Bespaar maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Energieloket Verbeter & Bespaar bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Energieloket Verbeter & Bespaar te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Energieloket Verbeter & Bespaar heeft hier geen invloed op.

Energieloket Verbeter & Bespaar heeft Google geen toestemming gegeven om via Energieloket Verbeter & Bespaar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verbeterenbespaar.nl. Energieloket Verbeter & Bespaar zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Energieloket Verbeter & Bespaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Energieloket Verbeter & Bespaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Energieloket Verbeter & Bespaar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Energieloket Verbeter & Bespaar op via info@verbeterenbespaar.nl. Het contactpersoon is de heer Coos Timmermans.

Contact

www.verbeterenbespaar.nl is een website van Energieloket Verbeter & Bespaar.

verbeterenbespaar.nl is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08156741
Telefoon: 06 2397 6208
E-mailadres: info@verbeterenbespaar.nl