Subsidies/Leningen verenigingen

Subsidies/Leningen verenigingen

Subsidies verenigingen

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunt u investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties.

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Budget
De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020. Er is jaarlijks een budget van € 6 miljoen.

Voorwaarden
Sportverenigingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF, of sportstichtingen – die de sportaccommodatie (deels) in eigendom hebben en die door de sportvereniging(en) gebruikt wordt – komen in aanmerking voor de subsidieregeling.

De maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, vindt u in de maatregellijst.
· Algemene voorwaarden
· Maatregellijst

Zie verder
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds

Sportbonden helpen sportclubs eenvoudig te verduurzamen

De voetbalbond KNVB werkt nu samen met de hockey- en tennisbond in De Groene Club. Deze club biedt sportverenigingen een 5 stappenplan voor verduurzaming van hun accommodaties. Een besparing van zo’n € 7000 per jaar is daarmee geen uitzondering.

Lees verder


Energiescan

http://www.groeneeurosscoren.nl/


Verwijdering Asbest

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken


Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds


Energielening Overijssel

https://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@L1J/energielening/


Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

Lees verder

Leningen verenigingen

De Voorwaarden

Voor een energielening met rentekorting gelden de volgende voorwaarden:

 • de energiemaatregel wordt gerealiseerd in de provincie Overijssel;
 • indien de energiebesparende maatregel ten behoeve van een pand is, dan is het pand ten minste één jaar of ouder;
 • de energiemaatregel betreft:
  • een technische voorziening voor energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen (denk hierbij ook aan sportvelden), zoals bedoeld in de Energielijst onder categorie A;
  • een technische voorziening voor energiebesparing bij processen, zoals bedoeld in de Energielijst onder categorie B;
  • een technische voorziening ten behoeve van Duurzame energie opwekking in of bij bedrijfsgebouwen, zoals bedoeld in de Energielijst onder D, met uitzondering van windturbines.

Op de website van de provincie kunt u vaststellen of ook uw vereniging aan de criteria voldoet. Ook kunt u er meer informatie vinden.

Aanvragen

Het aanvragen van een energielening met rentekorting gaat in twee stappen:

 1. Eerst bepaalt de provincie of de energiemaatregel(en) waarvoor u de energielening wilt afsluiten in aanmerking komen voor een energielening met een maximale rentekorting van 3 procent (een overzicht van de energiemaatregelen die in aanmerking komen zijn weergegeven in de bijlage Energielijst). Voor de eerste stap maakt u gebruik van het aanvraagformulier op de website van de provincie.
 2. Indien de provincie daar een positief besluit op neemt, kunt u vervolgens de energielening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Deze beoordeelt of de onderneming voor deze lening in aanmerking komt. De stukken die u daarvoor nodig heeft ontvangt u van de provincie bij uw (positieve) beschikking. De energielening wordt binnen het SVn aangegeven onder de groep ‘stimuleringsleningen’.