Energieneutraal

Energieneutraal

De gemeente Kampen is, samen met de provincie Overijssel en enkele andere gemeenten, een project gestart om woningen energieneutraal te renoveren. Een energieneutrale woning verbruikt netto geen energie. Er wordt dus minimaal evenveel energie opgewekt dan dat er gebruikt wordt. Woningeigenaren die hun woning energieneutraal willen renoveren kunnen deelnemen aan het project.

Stap 1: U neemt contact op met Verbeter & Bespaar Kampen

Stap 2: U krijgt van Verbeter & Bespaar Kampen een intakegesprek of neemt deel aan een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst. Daar krijgt u de informatie die nodig is om in te kunnen schatten of u in aanmerking komt voor deelname.

Stap 3: Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de Proeftuin maakt u een plan van aanpak voor uw woning waarin u aannemelijk maakt dat u uw woning energieneutraal kunt en wilt renoveren. Dit plan van aanpak is ook uw aanmeldformulier. U moet tevens aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U eigenaar bent van de woning.
  • De woning heeft op het moment van toetreden tot de proeftuin een energielabel C, D, E, F of G.
  • U committeert zich aan het plan van aanpak.
  • U bent bereid een investering in tijd en geld te doen die voortkomt uit het plan van aanpak.
  • U bent bereid om ervaringen en kennis uit te wisselen binnen de proeftuin en de evaluatie ervan.
  • U bent zelf formeel opdrachtgever van de uit te voeren maatregelen.
  • U stelt de energieverbruikgegevens beschikbaar stelt voor het monitoren of vergelijken genomen energetische maatregelen.
  • U werkt mee aan promotionele activiteiten.

Stap 4: U levert het volledige Plan van aanpak ondertekend in bij het gemeentelijke energieloket.

Stap 5: De Energieregisseur van de Proeftuin beoordeelt uw deelnameformulier en Plan van Aanpak. Bij goedkeuring krijgt u een Bewijs van deelname Proeftuin. Vanaf dat moment kunt u deelnemen en wordt u ingedeeld bij de communitie.

Inspiratie

Wilt u inspiratie opdien? Download dan het energieneutraal-maatwerkadvies van een jaren ’30 woning. Dit geeft u een idee welke maatregelen er zoal nodig zijn om een oudere woning energieneutraal te maken. Of bekijk het onderstaande filmpje: